„Zamek Rabsztyn” w Olkuszu – zapraszamy na zebranie i wystawę

Zarząd Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu zaprasza członków i sympatyków na zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się 20 marca 2015 roku (piątek) o godz. 17 w sali kominkowej PTTK Olkusz, Rynek 20. Będziemy rozmawiać o tym, co udało nam się zrobić w mijającej kadencji i o planach na przyszłość. W programie: Powitanie zebranych, otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza, zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad i wyborów, wybór komisji: Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków, sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Mandatowej, dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Prezesowi, przedstawienie listy kandydatów do Zarządu i Prezesa, wybór Zarządu i Prezesa, sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał, zamknięcie obrad.

Dodatkową atrakcją będzie otwarcie poplenerowej wystawy ‚Zamek Rabsztyn – historia, przyroda i UE”.

Zapraszamy Jacek Sypień Prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu

plener rabsztyn plakat_2015