Pozytywnie aktywni olkuszanie: Stowarzyszenie Teatralno-Literackie

 

stl_15

To już piąte spotkanie z mieszkańcami naszego miasta, którzy tworzą organizacje pozarządowe i realizują w nich swoje pasje z pożytkiem dla lokalnej społeczności. Dotacja przyznana w tym roku przez Gminę Olkusz dla Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” stwarza możliwość i dobrą okazję do ich zaprezentowania. Tym razem postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o Stowarzyszeniu Teatralno-Literackim, a wyjaśnień udzielił nam jego prezes dr hab. Przemysław Kania.

stl_14 stl_12

Jak doszło do powstania STL, kto był pomysłodawcą i skąd wziął się pomysł, by w niezbyt wielkim przecież mieście stworzyć organizację zajmującą się właśnie teatrem i literaturą?

 

Przemysław Kania: Od 13 grudnia 2001 roku działało w Olkuszu Towarzystwo Kultury Teatralnej. Jego celem była popularyzacja edukacji i kultury teatralnej wśród młodzieży szkolnej oraz społeczności powiatu olkuskiego poprzez różnego rodzaju wydarzenia, związane z szeroko pojmowaną sztuką teatru. 27 marca obchodzone jest Święto Teatru. W tym dniu też, w 2015 roku podsumowano działalność TKT, które zostało zastąpione przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest kontynuacja przedsięwziąć, podejmowanych przez TKT, współpraca dzieci i młodzieży w różnym wieku we wszelakich działaniach artystycznych oraz upowszechnianie edukacji i kultury teatralnej.

stl_10 stl_3

Kiedy nastąpiło rozpoczęcie działalności i jaki wówczas był skład zarządu, kim byli i kim są obecnie ludzie kierujący stowarzyszeniem?

 

P. K.: W trakcie zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego

w Olkuszu w dn. 9.12.2014 r. został wybrany Zarząd, który do chwili obecnej działa

w tym składzie. Prezesem jest dr hab. Przemysław Kania – aktor Teatru Zagłębia oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, Wydział we Wrocławiu. Wiceprezesi to: Małgorzata Dachowska – obecnie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Olkuszu, Anna Hajduła – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu i Ewa Matusiak – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6 w Olkuszu. Sekretarzem Zarządu jest Danuta Sioła – pracownik administracji w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu, skarbnikiem Anna Wańko – pracownik administracji w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu, a członkami: Cyryla Mazur – były dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu, Grażyna Wącław – emerytowany nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu, Jacek Majcherkiewicz – olkuski poeta, prozaik, karykaturzysta.

 

Czym na co dzień zajmują się władze i członkowie STL?

 

P. K.: STL skupia wokół siebie osoby tworzące, popularyzujące i wspierające kulturę teatralną, integruje olkuskie środowisko artystyczne. Współpracuje z władzami lokalnymi, instytucjami kulturalnymi i  stowarzyszeniami przy organizacji różnego typu imprez kulturalnych. Wszystkie działania Stowarzyszenia związane są z udziałem w międzynarodowym ruchu teatru. Organizujemy festiwale, konkursy, przedstawienia teatralne, wspieramy działalność charytatywną, a także staramy się zapobiegać izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym, regionalnym.

 

Tu pozwolę sobie dodać, że Stowarzyszenie ma szczęście do prezesa fachowca w dziedzinie teatru, laureata wielu prestiżowych nagród w tym Olkuskiej Nagrody Artystycznej Przemysława Kanię, doktora habilitowanego w dziedzinie Sztuk Teatralnych, aktora Teatru Zagłębia w Sosnowcu (od 2007r.), nauczyciela akademickiego  – profesora nadzwyczajnego na Wydziale Aktorskim oraz Wydziale Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie i Filii we Wrocławiu, prowadzącego zajęcia teatralne w olkuskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  organizatora  oraz autora wielu projektów teatralnych, wykładów  i  warsztatów dla uczniów i nauczycieli z zakresu wymowy scenicznej, a także autora książki „Wyraźnie… Dokładnie… Precyzyjnie… Recytacja i wystąpienia publiczne”.

 

Wracając do działalności STL, to które osiągnięcia uważacie Państwo za największe lub najważniejsze w dotychczasowej aktywności?

 

P. K.: Chętnie włączamy się w akcje artystyczne, ale przede wszystkim organizujemy własne, jak np. Spotkanie z kolędą, Międzynarodowy Dzień Teatru, Koncert Bajkowy, konkursy: Wiedzy o teatrze, na Recenzję teatralną, Bliżej teatru, minirecitale, spotkania z pisarzami, dyskusje, panele, konferencje m.in. Klubu Interesującej Książki Czyta-MY. Organizujemy liczne wyjazdy do filharmonii, teatrów, instytucji kultury, na koncerty plenerowe. Jesteśmy autorami wielu projektów. Nasze stowarzyszenie stawia na interaktywność i interdyscyplinarność w przestrzeni miejskiej, jest otwarte na różne formy współpracy przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych lub lokalnych realizowanych m. in. jako partner z Biblioteką Pedagogiczną, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu, wspólnie z ośrodkami kultury, szkołami, przedszkolami, instytucjami, pisarzami, aktorami itp. Wszystkie te działania mają za zadanie wprowadzić do tajemniczego świata teatru, zapoznać z jego tworzywem oraz uwrażliwić na sztukę młodych odbiorców kultury. Przy realizacji licznych przedsięwzięć pracuje wiele osób, miłośników teatru i lubiących współpracę z dziećmi i młodzieżą. Dlatego dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego oraz sympatykom, przyjaciołom za wspieranie naszych działań, za każdy nawet drobny gest skierowany w stronę naszego stowarzyszenia.

 

Jakie plany macie Państwo na najbliższą i odleglejszą przyszłość?

 

P. K.: Będziemy kontynuować naszą dotychczasową działalność, angażować się w różne przedsięwzięcia realizowane na terenie powiatu, podejmować nowe wyzwania. Jesteśmy stowarzyszeniem z krótkim stażem wobec tego wszystko jeszcze przed nami.

 

Jak STL finansuje swoje projekty, korzystacie Państwo z grantów, pomocy sponsorów?

 

P. K.: Źródłami powstania majątku STL są: składki członkowskie, darowizny, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, wpływy z działalności statutowej STL, dochody z majątku STL, dochody z kapitału, dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty.

 

Czy, a jeśli tak to z kim i w jaki sposób STL współpracuje? Mam tu na myśli urzędy, instytucje oraz inne organizacje pozarządowe.

 

P. K.: STL współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu, z którymi wspólnie realizujemy różne przedsięwzięcia,  np. akcja: Narodowe Czytanie, konkursy: Powiatowy Konkurs Czytelniczy Mistrz Pięknego Czytania, projekty: „Przyszłość jest dziś – 3 dni z fantastyką”, warsztaty literackie. Stowarzyszenie Teatralno-Literackie, Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Olkuszu wspólnie realizują projekt prowadzenia i promocji strony internetowej dla artystów ziemi olkuskiej. Celem przedsięwzięcia jest:

– promocja twórczości młodzieży szkolnej oraz olkuskich artystów a w szczególności: poetów, pisarzy, grafików, malarzy, fotografików, aktorów, wokalistów;

– promocja miasta Olkusz jako miejsca sprzyjającego działaniom twórczym;

– prezentacja dokonań i osiągnięć twórców regionalnych oraz młodzieży szkolnej;

– udostępnienie i łatwiejsze dotarcie z twórczością lokalnych artystów do młodego pokolenia;

– stworzenie archiwum twórczości literackiej, fotograficznej i malarskiej artystów Gminy Olkusz;

– stworzenie w świecie multimedialnym miejsca dla osób, które same nie potrafią lub nie mogą tam dotrzeć;

– prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez promowanie twórczości regionalnej, spotkania z artystami, organizowanie akcji skanowania twórczości poetów regionalnych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Bardzo dobrze układa nam się współpraca z jednostkami samorządowymi. Mam tu na myśli Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Klucze. Jesteśmy otwarci na różne pomysły. Ostatnio STL było organizatorem I edycji Konkursu literacko-plastyczno-ekologicznego pod hasłem „Chrońmy źródła wody”, zorganizowanego na prośbę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.

 

Czym zachęcilibyście Państwo naszych Czytelników do włączenia się w Waszą działalność? Czy STL jest organizacją wyłącznie dla twórców, czy również osób interesujących się teatrem i literaturą?

 

P. K.: STL skupia osoby, które są otwarte na każde działanie związane z szeroko rozumianą profesjonalną kulturą teatralną i literacką. Każdy kto chociaż w niewielkim stopniu jest nią zainteresowany może włączyć się w nasze działania i zostać członkiem stowarzyszenia. Podstawą dołączenia do przeszło 50 osobowej grupy miłośników i sympatyków przedsięwzięć kulturalnych jest chęć współpracy i pozytywne nastawienie.

 

 

Pełni są pozytywnej energii, potrafią wykorzystać ją na korzyść lokalnej społeczności, a mają też wiele ambitnych planów na odleglejszą przyszłość. Bez wątpienia warto do nich dołączyć.

 

Adres: STL działa przy Zespole Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo 32

tel.: (32) 643 06 92  w. 47

strona internetowa: stlolkusz.wordpress.com

e-mail: stl.olkusz@wp.pl

 

Zachęcamy też do zapoznania się z projektem Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost”: pomost.rsm.olkusz.pl

 

Tekst: Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” w Olkuszu.

Zdjęcia: archiwum Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu.