Rabsztyn – zamek słońcem malowany

 

Hisilicon Balong

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła przeszło trzydziestu uczestnikom V Pleneru Plastycznego „Zamek Rabsztyn” im. Jacka Taszyckiego, jaki odbywał się od 8 do 10 czerwca.

W trzydniowym plenerze zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” wzięło udział dwudziestu uczniów liceów plastycznych z Krakowa i Dąbrowy Górniczej wraz z opiekunami. Pierwszego dnia pleneru poznawali, a następnie malowali olkuską starówkę. Po południu zwiedzali zbiory olkuskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA, o których opowiadał Olgerd Dziechciarz, a potem Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego, gdzie z twórczością tego wybitnego artysty zapoznała ich Grażyna Praszelik – Kocjan. Następnie, w MOK Centrum Kultury wzięli udział w spotkaniu poświęconym patronowi pleneru. Jacek Taszycki (1952 – 2004) był olkuskim artystą plastykiem. W tym roku przypada 65 rocznica jego urodzin. O jego życiu i twórczości opowiadali: Grażyna Praszelik – Kocjan, prof. Stanisław Jakubas oraz Bożena Jagiełło –Taszycka, żona Jacka Taszyckiego. Drugi dzień pleneru rozpoczął się od zwiedzania zamku Rabsztyn, po którym oprowadzał społecznie Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”. Do uczestników pleneru dołączyły dwie grupy działające w MOK Olkusz ; dzieci z pracowni plastycznej pod opieką Wioletty Sarota – Stach oraz uzdolnieni  artystycznie studenci Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy pracowali w tym roku pod kierunkiem Klaudii Zub -Piechowicz.W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, uczestnicy pleneru mogli zwiedzić zamek Rabsztyn, chatę Kocjana i Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego za symboliczną złotówkę. Koszty wstępów pokrywało Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”.  Wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali zestawy wydawnictw promujących atrakcje turystyczne Olkusza i ziemi olkuskiej przygotowane przez Biuro Promocji i Informacji Publicznej olkuskiego magistratu. Efektem pleneru jest przeszło pięćdziesiąt obrazów i rysunków, które od jesieni będzie można oglądać na kolejnych wystawach organizowanych w Krakowie, Dąbrowie Górniczej i olkuskim Domu Kultury. Zostanie także opracowany katalog wystawy, który będzie bezpłatnie rozdawany zwiedzającym.

Hisilicon Balong

– Każdy plener plastyczny, ma coś, co go wyróżnia od innych. W naszym przypadku jest to historia i zabytki. Mamy nadzieję, że udział w plenerze był ciekawym doświadczeniem dla jego uczestników, którzy mieli okazję poznać zabytki Olkusza i zamek Rabsztyn, a przy okazji poznać się nawzajem. Prace powstałe podczas pleneru pokazywane na kolejnych wystawach będą służyły promowaniu zamku Rabsztyn, którym zajmujemy się od 17 lat. – uważa Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”.

Plener został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Honorowy patronat nad plenerem objął prof. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wsparcia finansowego udzieliły władze Olkusza, Nadleśnictwo Olkusz oraz prywatni sponsorzy.

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” powstało w 2000 roku w Olkuszu. Postawiło sobie za cel ratowanie ruin zamku przed dalszym zniszczeniem, a także popularyzację tego cennego zabytku. Stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem odbywających się od 2003 roku turniejów rycerskich. Wydaje foldery i książki poświęcone historii zamku Rabsztyn, organizuje cieszące się sporą popularnością konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie oraz plenery. W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, jako jedyne z ziemi olkuskiej, znalazło się w gronie laureatów XIII edycji konkursu „Kryształy Soli”, w którym otrzymało wyróżnienie w kategorii „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”.

Hisilicon Balong

Jacek Sypień

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu