Dzień Ziemi 2017 w olkuskim MDK

laureaci_sp_4_6
W niedzielne popołudnie, 23 kwietnia, w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu uroczyście obchodzony był Dzień Ziemi 2017. Na wydarzenie to złożyła się gala wręczenia nagród laureatom dwóch proekologicznych konkursów plastycznych oraz uhonorowanie przedstawicieli sołectw i osiedli, które włączyły się w akcję sprzątania terenów zielonych, przede wszystkim lasów. Galę uświetniły występy Teatru Tańca z Gorlickiego Centrum Kultury oraz wokalistek Pracowni Muzycznej olkuskiego MOK.
Po powitaniu licznie przybyłych gości, dyrektor MOK Beata Soboń zaprosiła na scenę sali widowiskowej Romana Piaśnika – burmistrza Olkusza, głównego organizatora obchodów Dnia Ziemi 2017 w naszym mieście i gminie. Burmistrz przede wszystkim podziękował za włączenie się tak wielu osób w przedsięwzięcia służące dbaniu o środowisko naturalne i podnoszeniu proekologicznej świadomości lokalnej społeczności. Pogratulował też laureatom konkursów plastycznych, których jednym z najważniejszych celów jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę chronienia naszego przyrodniczego otoczenia.
Zanim jednak autorom najlepszych prac w tych konkursach wręczone zostały nagrody, scenę MDK we władanie wzięli młodzi artyści Teatru Tańca z Gorlickiego Centrum Kultury. Zaprezentowany przez nich spektakl pt. „Tańcz, czego rozum nie złamie” powstał w ramach projektu „Myśląc… Taniec”, realizowanego przez Gorlickie Centrum Kultury we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca. W trwających 4 miesiące pracach nad tym widowiskiem uczestniczyło 34. uczniów z 10. gorlickich szkół oraz 8. wykwalifikowanych instruktorów. Sztuka opowiadająca za pomocą ruchu oraz tańca o międzyludzkich relacjach i emocjach nagrodzona została przez olkuską publiczność długimi i gromkimi oklaskami. Goście gali nie szczędzili też braw Oliwii Bagińskiej, młodziutkiej wokalistce z Pracowni Muzycznej MOK, która wystąpiła po tanecznym spektaklu.
Gdy ucichł aplauz, wyniki konkursu Eko-Plast 2017 ogłosiła Wioletta Sarota Stach – artystka plastyczka, instruktorka olkuskiego MOK, a także organizatorka i jurorka tego konkursu. Tym razem, wraz z Kingą Grelą – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu oraz Sylwią Grossman – pedagog plastyk, oceniała prace powstałe 29 marca 2017 r. w MDK. Eko-Plast jest konkursem nie tylko propagującym ekologiczne wartości, ale też wymagającym od utalentowanych artystycznie uczestników tworzenia w siedzibie organizatora, czyli Miejskiego Ośrodka Kultury, i pod okiem jego przedstawicieli. Obecność Kingi Greli, od lat wspierającej ten konkurs, wskazuje na współorganizatora imprezy, którym jest wyżej wymieniony wydział Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
Tegoroczna edycja Eko-Plast odbywała się pod hasłem „W kierunku natury”, a prace powstawały w technice pasteli. Reprezentanci 16. szkół podstawowych rysowali na temat „Co w czystym stawie piszczy”, zaś zadaniem uczniów 4. gimnazjów i 3. szkół ponadgimnazjalnych było ujęcie na swych obrazach „Ptasich dróg”. Z pewnością nie należała do łatwych ocena 83. prac, nawet jeśli ich autorzy podzieleni byli na cztery kategorie wiekowe. Po ogłoszeniu werdyktu nagrody oraz dyplomy laureatom i wyróżnionym wręczyli: burmistrz Roman Piaśnik, który objął konkurs patronatem, oraz dyrektor Beata Soboń.
A oto wyniki.
Kategoria szkoły podstawowe – klasy I-III
I nagroda: Maciej Lisowski – SP nr 2 – opiekun: Magdalena Piątek-Marcinkowska,
II nagroda: Aleksandra Klich – SP w Kosmolowie – opiekun: Eulalia Zacłona-Kulawik,
II nagroda: Zofia Mittmann – SP w Osieku – opiekun: Eulalia Zacłona-Kulawik,
III nagroda: Julia Słaboń – SP nr 4 – opiekun: Wioletta Waśniowska,
wyróżnienia:
Barbara Kowalska – SP nr 1 – opiekun: Joanna Kocjan, Małgorzata Wróbel,
Eliza Włosek – SP w Zedermanie – opiekun: Wioletta Klich,
Aleksandra Jedynak – SP nr 10 – opiekun: Dorota Milka, Dorota Ślęzak,
Nikola Rech – SP w Zawadzie – opiekun: Renata  Woźniak,
Zofia Pasich – SP w Sienicznie – opiekun: Maria Piasna.
Kategoria szkoły podstawowe – klasy IV-VI
I nagroda: Maria Bigaj – PSP w Witeradowie – opiekun: Anna Kościelniak,
I nagroda: Maja Bochenek –SP nr 1 – opiekun: Małgorzata Wróbel,
II nagroda: Patrycja Suska – PSP w Witeradowie – opiekun: Anna Kościelniak,
III nagroda: Amelia Kłosińska – SP nr 4 – opiekun: Katarzyna Michalska,
III nagroda: Barbara Piasny – SP nr 1 – opiekun: Małgorzata Wróbel,
wyróżnienia:
Aleksandra Wyrostek – PSP w Witeradowie – opiekun: Anna Kościelniak,
Klaudia Madej – SP nr 3 – opiekun: Małgorzata Goc,
Ewa Madejska – SP nr 6 – opiekun: Renata Guzik,
Alicja Trólka – SP nr 5 – opiekun: Ewa Janczyk,
Vanessa Nowak – SP nr 9 – opiekun: Anna Pasich,
Agnieszka Nocoń – SP w Braciejówce – opiekun: Katarzyna Klich-Kura,
Wiktoria Bagińska – SP w Żuradzie – opiekun: Agnieszka Morawska,
Maria Mittmann – SP w Osieku – opiekun: Eulalia Zacłona-Kulawik,
Oliwia Ubysz – SP nr 1 – opiekun: Małgorzata Wróbel,
Patrycja Stach – SP w Zedermanie – opiekun: Julita Myszor,
Julia Matusiak – SP nr 6 – opiekun: Renata Guzik.
Kategoria gimnazja
I nagroda: Anna Nawara – Gim. nr 1 – opiekun: Joanna Jurkiewicz,
II nagroda: Klaudia Łuszczak – Gim. nr 2 – opiekun: Arkadiusz Królewicz, Ewa Gutkowska-Żak,
III nagroda: Arleta Chyrc – Gim. nr 3 – opiekun: Małgorzata Kocjan,
wyróżnienia:
Julia Włodarczyk – Gim. nr 2 – opiekun: Arkadiusz Królewicz, Ewa Gutkowska-Żak,
Zuzanna Kordaszewska – Gim. nr 4 – opiekun: Arkadiusz Królewicz,
Jagoda Wąs – Gim. nr 2 – opiekun: Arkadiusz Królewicz, Ewa Gutkowska-Żak,
Klaudia Kocjan – Gim. nr 4 – opiekun: Arkadiusz Królewicz.
Kategoria szkoły średnie
I nagroda: Kamila Osmenda – I LO w Olkuszu – opiekun: Agnieszka Kocjan-Hickiewicz,
II nagroda: Patrycja Klich – ZS nr 1 w Olkuszu – opiekun: Edyta Bik-Morawiec,
III nagroda: Klaudia Pomierna – ZS nr 1 w Olkuszu – opiekun: Edyta Bik-Morawiec,
wyróżnienie:
Aleksandra Sędzik – ZS nr 3 w Olkuszu – opiekun: Beata Banasiewicz.
Obchody Dnia Ziemi w MDK stały się też okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „W kierunku natury… nasze lasy”, zorganizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu, przy wsparciu Nadleśnictwa Olkusz oraz firmy ALBA. Laureatom, wyróżnionym, a także wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu nagrody wręczył naczelnik wydziału Łukasz Rychlewski. On też, wraz z Kingą Grelą i Wiolettą Sarotą-Stach oceniali 25 prac złożonych na ten konkurs.
A oto decyzja jury:
I nagroda: Karolina Pasek – Gimnazjum nr 2, opiekun Ewa Gutkowska – Żak i Arkadiusz Królewicz,
I nagroda: Patrycja Stach – Szkoła Podstawowa w Zedermanie, opiekun Julita Myszor,
II nagroda: Amelia Lewowska – SP w Żuradzie, opiekun Mariola Zbieg i Rafał Natkaniec,
II nagroda: Barbara Piasny – SP nr 1, opiekun Małgorzata Wróbel,
III nagroda: Alicja Białaś – SP nr 6, opiekun Renata Guzik,
wyróżnienia:
Małgorzata Gęgotek – SP nr 4, opiekun Katarzyna Michalska,
Emilia Filo – SP nr 1, opiekun Małgorzata Wróbel,
Jan Grzanka – SP nr 2, opiekun Urszula Baran i Anna Brzezińska.
Ostatnim wydarzeniem niedzielnej gali było uhonorowanie przedstawicieli sołectw i zarządów osiedli, które włączyły się w akcję sprzątania terenów zielonych, przede wszystkim lasów. Byli to: Jan Durański – osiedle Młodych, Barbara Jochymek – osiedle Pomorzany, Lidia Jeleń – sołectwo Żurada, Janina Milej – sołectwo Wiśliczka, Krzysztof Szotek – sołectwo Witeradów, Małgorzata Bień – sołectwo Kosmolów. Dziękując za godną uznania postawę lokalnych samorządów i mieszkańców Łukasz Rychlewski wręczył na scenie dokumenty uprawniające do otrzymania sadzonek drzew od Nadleśnictwa Olkusz.
Na zakończenie dyrektor Beata Soboń zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek w holu MDK, który gościom gali umiliły piosenki w wykonaniu wokalistek MOK Oliwii Sioły i Justyny Haberki, podopiecznych Wiesława Barana.
W imieniu organizatorów zachęcamy do oglądania pokonkursowych wystaw w Miejskim Domu Kultury oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.