MOK Olkusz – najlepsi Eko-Plastycy 2015

julia_matusiak_grand_prix26 marca br. w Miejskim Domu Kultury swe wyobrażenia na tematy związane z środowiskiem naturalnym człowieka rysowało 84. uczniów olkuskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ubiegły poniedziałek, 20 kwietnia, nagrody odebrali autorzy najlepszych prac – laureaci konkursu Eko-Plast od wielu lat organizowanego przez olkuski Miejski Ośrodek Kultury przy wsparciu Wydziału Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Uroczystość ta połączona była z otwarciem pokonkursowej wystawy, którą oglądać można w holu MDK.

Jednym z głównych celów Eko-Plast, oprócz rozwijania plastycznych talentów, jest zainteresowanie dzieci i justyna_haberkamłodzieży problematyką przyrodniczego otoczenia człowieka. Zadanie postawione przez organizatora uczniom szkół podstawowych brzmiało „Pszczoła i ja”, zaś gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rysowali swe wyobrażenia na temat: „Jak pięknie by mogło być, Ziemia jest wielką jabłonią”. Wszyscy tworzyli w technice pasteli. Podobnie jak we wszystkich poprzednich edycjach, tak i teraz prace uczestników powstawały w siedzibie organizatora, czyli w Miejskim Domu Kultury, pod okiem instruktorów. Nie ma zatem wątpliwości, co do autorstwa rysunków.

barbara_bukladPo przypomnieniu zasad i tematów tegorocznego Eko-Plast odczytany został werdykt jury, w skład którego tym razem weszły: Beata Soboń – kierownik Działu Artystycznego oraz instruktorki MOK Klaudia Zub-Piechowicz i Wioletta Sarota-Stach. Jako pierwsza została wymieniona i zaproszona na scenę Julia Matusiak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olkuszu – zdobywczyni Grand Prix, po raz pierwszy przyznanej w blisko ćwierćwiecznej historii konkursu Eko-Plast.laureaci_klasy_1_3

W kategorii klas I-III szkół podstawowych dwie pierwsze nagrody zdobyli: Nikola Pacia z SP w Żuradzie, Liliana Wilk ze Świetlicy MOK w Żuradzie. Julia Ptaszek z SP w Zawadzie otrzymała drugą nagrodę, zaś dwie trzecie jury przyznało Natalii Kicie z SP w Osieku i Zofii Kucharskiej ze Świetlicy MOK w Żuradzie. Ponadto wyróżnieni zostali: Zuzanna Stach z SP w Zedermanie, Wiktor Cichocki z SP w Zawadzie, Kacper Pączek z SP w Zedermanie, Hanna Borkiewicz z SP nr 5 w Olkuszu oraz Emilia Rogal z SP w Braciejówce.

laureaci_klasy_4_6Najwyżej wśród uczniów klas IV–VI oceniono rysunek Katarzyny Jochymek z SP nr 1 w Olkuszu i Julia Zub z SP nr 6 w Olkuszu. Druga nagroda przypadła Alicji Chrost z SP nr 6 w Olkuszu. Jury uznało, że tak jak na pierwszą, tak również na trzecią nagrodę zasługują dwie prace, a ich autorkami są Martyna Białaś z SP nr 6 w Olkuszu i Kamila Przepiórka z SP nr 4 w Olkuszu. W tej kategorii wyróżnieni zostali: Maria Bigaj z PSP w Witeradowie, Wiktoria Kras z SP nr 10 w Olkuszu, Anna Barczyk z SP nr 9 w Olkuszu, Izabela Byczek z SP w Osieku, Alicja Waliłko z SP w Kosmolowie, Anna Gruca z SP nr 2 w Olkuszu, Katarzyna Tomsia z SP nr 4 w Olkuszu i Klaudia Kocjan z SP w Sienicznie.laureaci_ponadpodstawowe

W kategorii gimnazjów pierwszą nagrodę zdobyła Karolina Porębska z Gimnazjum nr 2 w Olkuszu,  drugą nagrodę przyznano Kamili Osmendzie z Gimnazjum nr 2 w Olkuszu, zaś trzecią nagrodę odbierze Aleksandra Kucia z Gimnazjum nr 4 w Olkuszu. Wyróżnieni zostały: Marcelina Curyło z Gimnazjum nr 4 w Olkuszu, Adrianna Banyś z Gimnazjum nr 1  w Olkuszu i Paulina Doniec z Gimnazjum nr 2  w Olkuszu.

W kategorii szkół średnich pierwszej nagrody jury nie przyznało, drugą zdobyła Maria Gęgotek z I LO w Olkuszu, zaś trzecią Anna Pilch z ZS nr 1 w Olkuszu. Ponadto wyróżniona została Oliwia Pogodzik z I LO w Olkuszu.

Tego dnia podziękowania i pamiątkowe dyplomy odebrali instruktorzy nagrodzonych i wyróżnionych uczestników: Urszula Baran, Anna Brzezińska, Katarzyna Curyło, Maria Filarska, Joanna Gil, Ewa Gutkowska–Żak, Renata Guzik, Joanna Jurkiewicz, Beata Kluczewska, Barbara Kordaszewska, Arkadiusz Królewicz, Barbara Łuszczek, Katarzyna Michalska, Dorota Milka, Leszek Nadobny, Katarzyna Nowożyńska-Solecka, Agnieszka Pacia, Anna Pasich, Renata Pogodzik, Joanna Stachowicz-Kałużna, Magdalena Tuchacz, Małgorzata Wróbel, Eulalia Zacłona-Kulawik.

Specjalne wyrazy wdzięczności przekazane zostały też dla naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych UMiG w Olkuszu Renaty Gęgotek za finansowe wspieranie Eko-Plast oraz dla współpracującej z MOK przy organizacji kolejnej już edycji konkursu Kingi Greli.

Uroczystość urozmaiciły śpiewem utalentowane podopieczne instruktora Wiesława Barana z Sekcji Wokalnej MOK: Barbara Bukład i Justyna Haberka.

Galę zakończyło otwarcie pokonkursowej wystawy w holu MDK, a także słodki poczęstunek. Wystawę zaaranżowała Klaudia Zub-Piechowicz.

Organizatorem Eko-Plast jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, w imieniu którego nad całością konkursu czuwały Beata Soboń i Beata Nowak.

Organizatorzy gratulują laureatom wspaniałych prac i dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za udział w tegorocznej edycji Eko-Plast.