Olkusz – zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy

 

 

Wśród priorytetów, które Roman Piaśnik wyznaczył sobie wraz z objęciem funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, znajduje się poprawa wizerunku i organizacji pracy Urzędu oraz optymalizacja kosztów zatrudnienia. Listę dotychczasowych decyzji kadrowych uzupełnia najnowsza, zgodnie z którą od 1 kwietnia br. w olkuskim magistracie zmieniona została struktura Urzędu.

 

Zmiany obejmują cztery komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Zarządzeniem Burmistrza połączone zostały: Wydział Urbanistyki i Architektury z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, przyjmując nową nazwę: Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Naczelnikiem tego wydziału została Agnieszka Kaczmarczyk.

 

Połączone zostały również Wydziały: Drogowy oraz Inwestycyjny, tworząc jeden wydział: Drogowo-Inwestycyjny, którego naczelnikiem został Artur Kocjan.

 

Kompetencje połączonych wydziałów były podobne. Często zdarzało się, że podjęcie decyzji przez jeden z dotychczas odrębnych wydziałów, wymagał opinii drugiego. Wydłużało to niepotrzebnie czas oczekiwania na ostateczne załatwienie sprawy. Liczę, że praca połączonych wydziałów będzie bardziej wydajna, na czym skorzystają przede wszystkim Mieszkańcy. – komentuje zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Burmistrz Roman Piaśnik.

 

Nie są to jedyne zmiany kadrowe dokonane przez Burmistrza Romana Piaśnika. Miesiąc temu stanowisko Zastępcy Burmistrza ds. Komunalnych objął Paweł Pacuń, powołana została również nowa rada nadzorcza OTBS, natomiast 9 kwietnia do publicznej wiadomości zostanie podane nazwisko zwycięzcy konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Olkusz.

— Michał Latos Rzecznik Prasowy UMiG Olkusz Tel.: 32 6260162