Olkusz – Po raz ósmy „Gaudeamus igitur” zabrzmiało w OUTW

Olkuscy seniorzy rozpoczęli kolejny rok akademicki. W czwartek 2 października salę widowiskową Miejskiego Ośrodka Kultury niemal do ostatniego miejsca wypełnili słuchacze Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaproszeni goście. Dzięki partnerstwu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” i olkuskiego MOK oraz dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej blisko 300 osób będzie mogło pogłębiać swą wiedzę, rozwijać zainteresowania, a także zawierać nowe znajomości i przyjaźnie.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie „Gaudeamus igitur” przez uczelniany chór pod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki. Potem dyrektor MOK Grażyna Praszelik-Kocjan powitała wszystkich studentów oraz gości inauguracji, a wśród nich burmistrza Dariusza Rzepkę, zastępcę burmistrza i inicjatora powołania OUTW dra Włodzimierza Łysonia, przewodniczącego Rady Programowej OUTW prof. Andrzeja Szromnika, dziekana Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej dra inż. Pawła Sobczaka oraz prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” Marię Jędrysik.

W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz Dariusz Rzepka podkreślił korzyści płynące z kształcenia ustawicznego zarówno dla samych uczestników, jak i całej lokalnej społeczności. Zwrócił też uwagę na duże zainteresowanie olkuszan tutejszym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. – Wiele osób spośród państwa „repetuje”, i to nie pierwszy rok. To przekonuje nas, że powołanie uczelni było dobrym pomysłem. – tak burmistrz Dariusz Rzepka skomentował chęć kontynuowania nauki w kolejnym dwuletnim cyklu przez znaczną część słuchaczy. Na zakończenie wystąpienia życzył wszystkim jak najwięcej satysfakcji w nowym roku akademickim.

Następnie głos zabrał dr inż. Paweł Sobczak, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przedstawiając tę uczelnię mówił m. in. o zaangażowaniu w przedsięwzięcia wykraczające poza zwykłą działalność. Jedną z takich inicjatyw jest objęcie patronatem Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas czwartkowej uroczystości burmistrz Dariusz Rzepka i dziekan Paweł Sobczak podpisali stosowny dokument o podjęciu współpracy. Z jej efektami olkuscy seniorzy zetkną się już na najbliższych zajęciach. 9 października w kulturę Indian południowo i północnoamerykańskich wprowadzać ich będzie dr Łukasz Wróblewski z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Pierwszy w rozpoczętym właśnie roku akademickim wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szromnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przewodniczący Rady Programowej Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wspierający tę uczelnię od początku jej istnienia. Tematem wykładu naukowca kierującego Katedrą Handlu i Instytucji Rynkowych było znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju miast i regionów.

Podczas uroczystości dyrektor Grażyna Praszelik-Kocjan zaprosiła na scenę Zdzisławę Gardełę zajmującą się organizacją funkcjonowania olkuskiej uczelni z ramienia MOK, koordynującą działalność OUTW Magdalenę Kotwinowską oraz prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” Marię Jędrysik. Obecność Marii Jędrysik wśród honorowych gości inauguracji związana jest z partnerstwem realizowanym przez „Res Sacra Miser” i olkuski MOK. Dzięki temu partnerstwu i dotacjom pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi zajęcia OUTW są kontynuowane i rozszerzane. Oprócz wykładów na olkuskich seniorów czeka bogata oferta zajęć fakultatywnych, m. in. językowych, komputerowych, gimnastycznych i tanecznych.