by
on
under Oświata
tagged
Permalink

Gimnazjum w Kluczach – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Gimnazjum w Kluczach otrzymało Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 24 września 2014 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się wręczenie certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Była to już X edycja tego projektu. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli certyfikaty przedstawicielom szkół, które ubiegały się o ten tytuł. Wśród wyróżnionych znalazła się szkoła z naszego powiatu – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach. Dyrektor placówki Pani Elżbieta Jaworska, pedagog szkolny, a zarazem koordynator projektu Pani Anna Bokalska oraz przewodnicząca szkolnego samorządu Aleksandra Murańska odebrały z rąk komendanta i kuratora wspomniany certyfikat. Po uroczystości przedstawiciele szkół mieli możliwość obejrzenia ekspozycji muzeum oraz uczestniczenia w specjalnie przygotowanych przez policję pokazach, m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie. Certyfikat ma charakter honorowy. Jego posiadacz jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.

Istotne jest również bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu, poprawa infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej szkoły. Kolejnym istotnym czynnikiem związanym z realizacją zintegrowanej polityki bezpieczeństwa jest zaangażowanie wszystkich partnerów (szkoły, samorządu lokalnego, policji, straży miejskiej, rady osiedla, organizacji pozarządowych itp.). nadkom. Agnieszka Fryben Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu tel. 665390536, 326478233

 DSC00955