Anna Piątek nie żyje

 

 

19 stycznia 2015 r., po kilkuletniej walce z chorobą zmarła olkuska poetka Anna Piątek. Była członkinią Związku Literatów Polskich, laureatką Olkuskiej Nagrody Artystycznej i honorową prezes Klubu Literackiego działającego w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Oprócz poezji wyrażała się również poprzez prozę i malarstwo. Wraz z jej odejściem Olkusz utracił nie tylko wrażliwą artystkę, ale też osobę powszechnie znaną z serdeczności i życzliwości wobec innych.

 

Anna Piątek debiutowała w 1982 r. w konkursie literackim ogłoszonym przez miesięcznik „Przyroda Polska”. Zdobywała nagrody w wielu literackich konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Opublikowała cztery tomiki poetyckie: „W gałązce dłoni” (1990 r.), „Noc po kryjomu” (1991 r.), „Maluje świat niedobranym kolorem” (1995 r.), „W gałęziach coraz więcej światła” (2006 r.), „Prywatny konfesjonał” (2013 r.).

 

Jej wiersze zamieszczone są w wielu antologiach, wydaniach zbiorowych i pokonkursowych zbiorkach poetyckich. Niewątpliwym sukcesem w 2003 r. było przyjęcie Anny Piątek do Związku Literatów Polskich Oddział w Radomiu i wysoka ocena twórczości poetyckiej dokonana przez komisję. Za całokształt dokonań została uhonorowana Olkuską Nagrodą Artystyczną. Czynnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta i regionu organizując spotkania z młodzieżą w szkołach, wieczory poetyckie w Centrum Kultury, współpracując z poetami innych klubów literackich. Angażowała się w działalność olkuskiego oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej. TKT zorganizowało w 2006 r. benefis, który był prezentacją jej dorobku twórczego.

 

Anna Piątek aktywnie działała w grupie inicjującej powstanie Klubu Literackiego MOK i zachęcała twórców piszących „do szuflady”, by ujawnili się jako poeci. Przyczyniła się do odkrycia talentów wielu poetów, którzy dzisiaj osiągają sukcesy i są laureatami znaczących nagród literackich.