Olkusz MDK – W hołdzie Patronowi Rodziny

szkola_suzuki sekcja_teatralna
Pośród wielu wydarzeń, które odbywają się w całym kraju z okazji Dnia Papieskiego, nie zabrakło również organizowanego rokrocznie w olkuskim MDK uroczystego koncertu. Tegoroczny, zgodnie z ogólnopolskim hasłem, nosił tytuł „Św. Jan Paweł II Patron Rodziny”. Jak zawsze na koncercie papieskim sala widowiskowa MDK wypełniła się do ostatniego miejsca, a wśród licznych gości obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy i duchowni.

Patronat nad tym wydarzeniem objęli ks. bp sosnowiecki dr Grzegorz Kaszak, burmistrz Olkusza Roman Piaśnik oraz dziekan olkuski ks. Henryk Chmieła. Na widowni, obok wyżej wymienionych gości honorowych, zasiedli tego dnia posłowie Lidia Gądek i Jacek Osuch, przedstawiciele samorządów miasta i gminy oraz powiatu, olkuskich instytucji, organizacji pozarządowych, a także księża z tutejszych parafii.
publicznosc koncert_2 koncert_1
Na koncert złożyły się pieśni, utwory instrumentalne związane z Papieżem Polakiem oraz teksty św. Jana Pawła II. W muzycznych częściach wystąpiły kierowane przez Dorotę Stachowicz-Mączkę chóry Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogniska Muzycznego DodiART, zespół Szkoły Suzuki w Olkuszu pod kierunkiem Elżbiety Pałki oraz Sekcja instrumentalna MOK w składzie: Dorota Stachowicz-Mączka, Michał Mączka, Łukasz Węglarz i gościnnie Marcin Wiercioch.
dodiart_1 chor_outw
W programie koncertu znalazły się utwory: Miłość Twa, W cieniu Twoich rąk, Jesteś blisko mnie, Kto zaufał Ci, Ty prowadzisz nas, Błogosław duszo moja Pana, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Ave Regina, Musette i hymn Światowych Dni Młodzieży 2016 – Błogosławieni miłosierni. Nie zabrakło też zaśpiewanej przez wszystkich wykonawców i publiczność Barki.

Teksty św. Jana Pawła II czytali podopieczni instr. Stanisławy Szarek z Sekcji teatralnej MOK. Przerwy pomiędzy kolejnymi częściami koncertu wypełniały migawki filmowe. Na ekranie kinowym wyświetlane były fragmenty kazań Papieża Polaka poświęconych rodzinie, które wygłaszał podczas pielgrzymek do Ojczyzny.

Gdy umilkły ostatnie dźwięki wieńczącej koncert Barki, dyrektor MOK Grażyna Praszelik-Kocjan oraz prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla Maria Rzepka podziękowały w imieniu organizatorów wszystkim występującym i współpracującym w przygotowaniach. Kierownikom artystycznym i muzykom Sekcji instrumentalnej wręczyły wiązanki kwiatów.

O wielu wspaniałych wrażeniach i wzruszeniach, jakich dostarczył papieski koncert, mówił ks. bp sosnowiecki dr Grzegorz Kaszak. Serdeczne wyrazy wdzięczności złożył organizatorom i pogratulował talentów wszystkim tym, którzy śpiewem, muzyką i słowem wspominali św. Jana Pawła II ze sceny.

Po zakończeniu koncertu wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na tradycyjnie towarzyszący temu wydarzeniu słodki poczęstunek, a dokładniej ulubione przez Karola Wojtyłę kremówki.

Koncert „Św. Jan Paweł II Patron Rodziny” zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla. Wsparcia finansowego udzielili: Miasto i Gmina Olkusz oraz Ewa i Adam Przewięźlikowscy. Oprawę plastyczną koncertu zapewniła Beata Soboń, pokazy filmowe przygotował Kamil Kaszyński, za dźwięk odpowiadał Grzegorz Pałka, zaś operatorem świateł był Ryszard Drozdowski.