Partnerstwo z wyróżnieniem – Senior Roku 2013

senior_roku_4Pani Genowefa Bugajska, prezes Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie” otrzymała zaszczytne wyróżnienie honorowe w VIII Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem – Senior Roku 2013”, którego finał odbył się w poniedziałek 6 października w Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa – Nila w Krakowie.

Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem – Senior Roku jest organizowany rokrocznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Honorowy patronat nad tegorocznym plebiscytem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Ideą Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy nie zwracając uwagi na upływający czas realizują własne pasje, dają siebie innym i kreują otaczającą rzeczywistość. Plebiscyt pozwala wyłonić nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności. Zgodnie z regulaminem plebiscytu Kapituła przyznała tytuły Seniora i Seniorki roku oraz trzy honorowe wyróżnienia. Pani Genowefa Bugajska otrzymała wyróżnienie za to, że „jest gorącym orędownikiem przełamywania stereotypów i uprzedzeń w kontaktach międzyludzkich, w szczególności między Polakami i Niemcami. Działania do tego zmierzające realizuje od wielu lat we współpracy ze szkołami, samorządem miasta, instytucjami kultury oraz partnerami niemieckimi. Jej działalność zaowocowała już wieloma inspirującymi i budującymi autentyczne przyjaźnie spotkaniami międzynarodowymi. Swoim entuzjazmem i życzliwością potrafi zarazić innych.”, jak napisano w uzasadnieniu werdyktu. Dyplom otrzymała z rąk Wojciecha Kozaka, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego i Wioletty Wilimskiej, dyrektor ROPS w Krakowie.senior_roku_1

Serdecznie dziękuję za przyznane wyróżnienie. Jest to nagroda dla wszystkich Olkuszan, którzy angażują się w realizację idei partnerstwa. W naszej działalności najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem– mówiła Genowefa Bugajska po odebraniu nagrody, dziękując olkuskiemu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za zgłoszenie jej kandydatury.

Pani Genowefa Bugajska urodziła się w 1949 roku, z wykształcenia jest chemikiem po Politechnice Śląskiej. W Olkuszu mieszka od 1987 roku i od początku bierze udział w życiu lokalnej społeczności. Pani Genowefa Bugajska była inicjatorką nawiązania polsko-niemieckich kontaktów pomiędzy rodzinami w ramach podpisanej w 1997 r. umowy partnerskiej miast- Olkusza i Schwalbach am Taunus. W 1998 roku była współzałożycielką i przewodniczącą Koła Współpracy Partnerskiej Olkusz-Schwalbach przy MOK Olkusz. Od 2000 r. działa ono, jako Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”, którego prezesem jest nieprzerwanie pani Bugajska. Stowarzyszenie poprzez prowadzone działania uzupełniania oficjalne, międzynarodowe kontakty Olkusza o współpracę pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich, promuje różnorodność historyczną i kulturową Olkusza i Polski oraz prowadzi edukację europejską. Ta, już ponad 16 letnia aktywność pani Genowefy Bugajskiej i kierowanego przez Nią stowarzyszenia zaowocowała wieloma spotkaniami mieszkańców Olkusza i Schwalbach: rodzin, młodzieży szkolnej, grup parafialnych, artystów, przedstawicieli stowarzyszeń. Efektem tych działań były nie tylko wyjazdy partnerskie, wymiana młodzieży, ale także wystawy, publikacje i wspólne projekty. Warto dodać, że pani Genowefa Bugajska jest przewodniczącą zarządu osiedla Słowiki.

Wśród uczestników uroczystej gali była Grażyna Praszelik Kocjan, dyrektor olkuskiego MOK, który zgłosił kandydaturę Genowefy Bugajskiej. Do tegorocznej edycji plebiscytu zgłoszono 21 kandydatów z całej Małopolski. Dyplomy podczas uroczystej gali odebrała, nominowana do nagrody olkuska poetka Irena Włodarczyk. Jej kandydaturę zgłosiło olkuskie stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich”, które na uroczystości reprezentowała Olga Śladowska. Nie mógł wziąć udziału w uroczystości kolejny nominowany, czyli Wiktor Burakowski, prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko Włoskiej zgłoszony przez olkuską Szkołę Podstawową nr. 4 im. płk. Francesco Nullo. W jego imieniu dyplom odebrała Anna Knapik, dyrektor SP 4.

senior_roku_1Pani Genowefa Bugajska jest pierwszą olkuszanką, która została laureatką tego plebiscytu. W poprzednich edycjach nagrody i wyróżnienia otrzymywali mieszkańcy ziemi olkuskiej. W ubiegłorocznej edycji honorowe wyróżnienie otrzymał znany regionalista Józef Liszka z Krzykawy, pani Halina Ładoń z Rodak otrzymała wyróżnienie w konkursie Senior Roku 2009, rok wcześniej takie wyróżnienia otrzymały panie Barbara Motowidlak i Henryka Rogal z Wolbromia, a tytuł Seniora Roku 2007 roku otrzymała pani Krystyna Trepka z Klucz.